Simona-Grazia Dima

Simona-Grazia Dima

Poetă, eseistă, critic literar, traducătoare, Simona-Grazia Dima este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Filialei Bucureşti Poezie a acesteia, membră de onoare a PEN-Clubului Român, al cărui secretar general a fost vreme de peste două mandate (2006–2015).

Colaborează la revistele majore din ţară şi la publicaţii literare din străinătate.

A publicat 13 volume de poezie independente: Ecuaţie liniştită, Dimineţile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea romană, Focul matematic, Confesor de tigri (premiul pentru poezie al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, 1999), Ultimul etrusc, Călătorii apocrife, Dreptul rănii de a rămâne deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor, Pisica de lemn pictat (premiul pentru poezie al Filialei Bucureşti Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, 2019), Havuz şi şase antologii lirice, în ţară şi în străinătate (în limbile engleză, franceză, germană, maghiară şi sârbă).

De asemenea, Simona-Grazia Dima este autoarea a şase volume de critică literară şi eseistică şi a două de traduceri.

Participantă la manifestări literare naţionale şi internaţionale. Selecţii din poeziile şi eseurile sale au fost traduse în limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă, galeză scoţiană, albaneză. A primit numeroase premii pentru creaţia sa, în ţara noastră şi peste hotare.

Autoare de prefeţe şi postfeţe, membră în jurii literare.