PAVEL ȘUȘARĂ

PAVEL ȘUȘARĂ

Pavel Șușară este critic şi istoric de artă, scriitor, cercetător la Academia Română, Institutul de Istoria Artei ,,G.Oprescu” până în 2015, expert în artă românească, muzeolog, galerist.

Absolvent al facultăţii de Istoria şi Teoria Artei a Institutului de Arte Plastice ,,N.Grigorescu”, Bucureşti. Student al lui Andrei Pleşu. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici  şi al Uniunii Scriitorilor din România, presdintele Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din România. Scrie saptămînal, în România literară, preponderent despre arta românească, dar şi despre subiecte de artă universală, în perioada 1993-2010, deține în prezent rubrica permanentă de artă în revista Acolada.

Cărţi publicate: literatură – Regula jocului, poezie, premiul U.S., Veto, Urmuz, Tetraktys, Opt poveşti adevărate cu fiinţe minunate, poezie pentru copii, premiul U.S., Sissi, poem, Amore more ore re, poeme, Viziunile Șarpelui Alcazar, poeme, Urbi & Orbi, poeme, Sinuciderea se amână; proză, Carcase de cristal, cronici. Cărţi despre artă – Corneliu Baba, album monografic, editura Parkstone, Londra – Paris, Premiul A.E.R., Brâncuși, un sculptor de la Răsărit, eseu monografic, Lumea lui Aurel Jiquidi, studiu monografic.

În textele literare este interesat, asemenea scriitorilor generaţiei 80, de problema limbajului, de expresivitatea memoriei culturale, de privirea ironică şi autoironică pe fundalul unei mari mobilităţi tehnice, însă totul este plasat într-o perspectivă existenţială gravă, de multe ori disperată. Textele despre artă, în care analiza stilistico-formală este subsumată unui orizont teoretic mai larg, mizează, la rîndul lor, pe expresivitatea literară şi pe calităţile intrinseci ale formulării.

ROMÂNIA