Ion Cocora

Ion Cocora

ION COCORA (n. 1938, jud. Caraș-Severin) este poet, eseist, cronicar de teatru, editor. După absolvirea Facultăţii de Litere din Cluj (Universitatea „Babeș-Bolyai”) deține mai multe funcții: consilier pe probleme de teatru la Comitetul de Cultură al Județului Cluj, redactor-şef la revista Tribuna responsabil cu rubrica despre teatru (25 de ani semnează aici săptămânal cronici de teatru), redactor-şef adjunct la revista Literatorul (redactor-şef Marin Sorescu), comisar al Asociaţiei Internaţionale a Cricilor de Teatru (1981 – 1985, ales la Congresul de la Tel Aviv), director la Theatrum Mundi din Bucureşti (1994 – 2005), director al Editurii Palimpsest (2003 până în prezent), membru al Uniunii Scriitorilor din 1969, membru fondator UNITER, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, membru fondator al Fundaţiei Gellu Naum. Colaborează la toate revistele importante din ţară. A publicat douăzeci de cărți, dintre care amintim: Privitor ca la teatru (3 volume), Fără mască, domnule Godot, Fețele tranziției, Palimpsest (1969, debut), Dezlegare de chaos (1973), Suveranitate lăuntrică (1975), Inventatorul de numere (1976), Plante de dincolo (1983), Ar mai fi de trăit (2003),  Oda Caligrafului sau ficţiunile artistului la maturitate (2004), Va fi o fugă (2007), Într-o elegie cu obloanele trase (2011), Viața într-un lacăt (2013), Poezii alese (în limba ebraică, Ierusalim, 2014); Executare silită (2016). Este distins cu numeroase premii acordate de filiale ale Uniunii Scriitorilor din România și de Uniunea Teatrală din România. Este prezent în antologii apărute în străinătate.

Romania