Ion Cocora

Ion Cocora

Ion Cocora este poet, eseist, cronicar de teatru și editor. Absolvent al Facultăţii de Litere din Cluj, Universitatea „Babeș-Bolyai”, în 1963. După absolvire deține mai multe funcții: redactor-şef de rubrică la revista „Tribuna” (25 de ani semnează aici săptămânal cronica teatrală), redactor-şef adjunct la „Literatorul” (redactor-şef Marin Sorescu), comisar al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (1981-1985), director la Theatrum Mundi din Bucureşti (1994-2005), director al Editurii „Palimpsest” (din 2003 până în prezent), membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1969, membru fondator UNITER, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, membru fondator al Fundaţiei „Gellu Naum” etc. Colaborează la majoritatea revistelor literare importante din ţară și a publicat de-a lungul anilor douăzeci și două de cărți, dintre care treisprezece sunt de poeme: Palimpsest (1969, debut); Dezlegare de chaos (1973); Suveranitate lăuntrică (1975); Inventatorul de numere (1976); Plante de dincolo (1983); Ar mai fi de trăit (2003); Oda Caligrafului sau Ficţiunile artistului la maturitate  (2004); Va fi o fugă (2007), Viața într-un lacăt (2013); Poezii alese (în ebraică, Ierusalim, 2014) ș.a. Este distins cu numeroase premii acordate de Uniunea Scriitorilor din România (filiale ale acesteia), de Uniunea Teatrală din România etc. Cele mai recente premii datează de la sfârșitul anului 2018: Premiul Academiei Române „Mihai Eminescu” pentru volumul  de poeme Executare silită și Premiul de critică teatrală acordat în cadrul Festivalului Național de Teatru al Dramaturgilor Români. Este tradus în antologii și publicații din Elveția, Suedia, Franța, Polonia, Austria, Serbia, Ungaria, Rusia, Germania, Cehia etc.

România