Horia Gârbea

Horia Gârbea

Horia Gârbea, născut în 1962, la Bucureşti, este scriitor și traducător. A deținut de-a lungul timpului numeroase funcții în instituții culturale (secretar literar la Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti; preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, filiala Uniunii Scriitorilor din România; preşedinte al Filialei București – Dramaturgie a USR; preşedinte al Filialei București – Poezie a USR; director de imagine al USR; membru ales în Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor; secretar general de redacție la revista „Luceafărul de dimineață”, vicepreședinte al Institutului Cultural Român). Dintre volumele publicate: Doamna Bovary sunt ceilalţi (1993); Proba cu martori (poezie, Cartea Românească, 1996); Misterele Bucureştilor (proză scurtă, Cartea Românească, 1997); Căderea Bastiliei (roman, Allfa, 1998); Cine l-a ucis pe Marx? (teatru, Vinea, 2001); Creșterea iguanelor de casă (poezie, Vinea, 2003); Arte parţiale (critică, Editura Muzeului Literaturii Române, 2005); Trecute vieți de fanți și de birlici (eseuri, Cartea Românească, 2008); Fratele mai deștept al lui Kalașnikov (proză scurtă, Ed. Limes, 2010); Pantera sus, pe clavecin (poezie, Tracus Arte, 2011); Cântecele lui Huppy (poezie, Editura Neuma, Cluj, 2016); Uimitoarele aventuri ale lui Făt-Frumos din Lună (roman, Neuma, 2016); Trei piese cu mistere (teatru, Tracus Arte, 2016). Participă la retraducerea operelor lui Shakespeare, sub coordonarea lui G. Volceanov (la Editura Tracus Arte). A scris nenumărate scenarii de film şi TV, a îngrijit antologii și a prefațat volume.

România